PRODAVAC NAFTNIH DERIVATA

Prijavite se za radnu poziciju PRODAVAC NAFTNIH DERIVATA i postanite deo našeg tima!

BEOGRAD (Višnjica, Viline Vode, Novi Beograd)
NOVI SAD
SUBOTICA
BAČKI VINOGRADI/MALE PIJACE

Za početak saradnje je važno da ste završili III stepen srednje škole, da ste komunikativni, ljubazni, spretni i odgovorni prema sebi, poslu i kolegama.

Radni zadaci PRODAVCA NAFTNIH DERIVATA su:
- Točenje goriva i/ili gasa u drumska vozila i/ili izdavanje gasa za domaćinstvo (PB boca)
- Pružanje dodatne usluge kupcima (brisanje vetrobrana, dolivanje ulja, antifriza,
tečnosti za vetrobrane)
- Naplata i izdavanje fiskalnog računa, otpremnica ili gotovinskih računa za izdato
gorivo, gasa i/ili PB boca
- Ponuda i prodaja robe iz asortimana shop-a, korišćenje unakrsne prodaje,
naglašavanje proizvoda na akciji
- Praćenje rokova trajanja artikala koji imaju definisan rok trajanja, popunjavanje shop-
a i popis artikala
- Prijem goriva i/ili gasa i/ili PB boca, overa otpremnice, kao i zaprimanje na zalihe po
nalogu Poslovođe
- Prijava kvara na aparatima
- Prijem reklamacije kupaca i izdavanje potvrde o primljenoj informaciji
- Održavanje higijene radnog prostora

Ukoliko ste Vi odabrani član tima dobijate:
- Ugovor o punom radnom vremenu
- Adekvatnu zaradu, putne troškove
- Sveobuhvatnu obuku i zaštitnu opremu

Svoju biografiju pošaljite putem mail-a konkurs@lion-group.rs ili je predajte našim kolegama na
benzinskoj stanici.

Air Jordan V High Supreme