Za taxiste

Šta obezbeđuje EPK TAXI kartica?

EPK TAXI kartica obezbeđuje popuste na sve vrste goriva:

 • Auto Gas TNG: 4 rsd/litar
 • Evro Premijum BMB 95: 7 rsd/litar
 • Lion Expert BMB: 8 rsd/litar
 • Lion Expert Diesel: 7 rsd/litar
 • Evro dizel: 7 rsd/litar,

kao i popuste na proizvode i usluge u shopu. Pogledajte detaljne informacije o popustima.

Kako do EPK TAXI kartice?

Do EPK TAXI kartice u samo 4 koraka!

Potrebno je da:

 1. Prikupite potrebnu dokumentaciju:

  - Potvrdu o registraciji u registru privrednih subjekata
  - Fotokopija lične karte
  - Fotokopija saobraćajne dozvole
   

 2. Preuzmete pristupnicu na benzinskoj stanici ili na sajtu preko linka za pristupnicu.

  EP zahtev za TAXI kartice
   

 3. Popunite pristupnicu. Zaposleni na  BS će rado pomoći  oko svih  potrebnih informacija I načina popunjavanja pristupnice.
   
 4. Pošaljete potrebnu dokumentaciju na adresu: DOO Euro Petrol,  Senćanski put 75, 24000 Subotica, PAK 24107 (Odeljenje za izradu kartica)  ili je predajte na EP benzinskoj stanici.

Za detaljne informacije možete pozvati besplatnu info liniju 0800 177 777 ili  call centar  024 664 664. Nije moguće on-line učlanjenje u TAXI EPK.

Ko može postati korisnik EPK TAXI kartice?

Korisnik EPK TAXI kartice može da postane svako lice koje vrši uslugu taxi prevoza, samostalno ili kod drugog preduzetnika/pravnog lica, a koje poseduje važeću dozvolu za pružanje usluga taxi prevoza izdatu od strane nadležnog organa i koje je korisnik vozila koje je u skladu sa propisima Republike Srbije označeno kao taxi vozilo (registarska oznaka TX).

EPK TAXI kartice su kartice na registarsku oznaku vozila.

Za koliko dana stiže TAXI kartica?

EPK TAXI KARTICA stiže najkasnije za 5 radnih dana, na kućnu adresu, odnosno na adresu navedenu u pristupnici.

Da li se TAXI kartica plaća?

Kartica je besplatna, glasi na ime i nije prenosiva. EPK TAXI KARTICA je sredstvo za ostvarivanje prava na popust i ne može biti prihvaćena kao sredstvo plaćanja za robu. Odnosi se samo na gotovinsko plaćenje.

latest Running Sneakers | Autres